characteristic tables of flip -flop


COMPUTER COURSE ONLINE

characteristic tables of RS, JK, D and T flip-flops.

RS flip-flop.
SRQ(t+1)
00Q(t)
010
101
11?

JK flip-flop
JKQ(t+1)
00Q(t)
010
101
11Q'(t)

D flip-flop
DQ(t+1)
00
11

T flip-flop
TQ(t+1)
0Q(t)
1Q'(t)
IEEE PAPER UNITED STATES